Tải về và dùng thử sản phẩm Antivirus của chúng tôi miễn phí

 Hãy thử các sản phẩm mới Bitdefender trước khi mua: chọn một sản phẩm và Tải về phiên bản dùng thử đầy đủ 30 ngày miễn phí ngay bây giờ!

 

 

Total Security Multi-Device 2017

Bitdefender Total Security 2017

Bitdefender Total Security 2017 delivers full security coverage for your Windows, Mac OS, and Android devices...

 
 • ● Ironclad protection for Windows, Mac OS and Android
 • ● Unbeateble malware detection
 • ● Pure performance: preserves speed and battery life
 • ● Anti-ransomware: innovative and effective defense
 • ● Autopilot: security that runs itself
 • ● Wi-Fi Security Advisor — always secure on the go
 • ● Parental Advisor: family-oriented protection
 • ● Privacy, Anti-theft and data protection
 • ● Comprehensive support, 24/7

 

Internet Security 2017

Bitdefender Internet Security 2017

Bitdefender Internet Security 2017 is the most powerful Internet security suite for PCs today, complete with firewall and parental advisor...

 
 • ● Ultimate protection against Internet threats
 • ● Pure performance with no slowdowns
 • ● Advanced protection against ransomware attacks
 • ● Wi-Fi Security Advisor: always secure on the go
 • ● Privacy firewall: ironclad security for your personal data
 • ● Parental Advisor: family-oriented Internet protection
 • ● Comprehensive support, 24/7

 

Internet Security 2017

Bitdefender Internet Security 2017

(PHIÊN BẢN KEY 7 KÝ TỰ)

Bitdefender Internet Security 2017 is the most powerful Internet security suite for PCs today, complete with firewall and parental advisor...

 
 • ● Ultimate protection against Internet threats
 • ● Pure performance with no slowdowns
 • ● Wi-Fi Security Advisor: always secure on the go
 • ● Privacy firewall: ironclad security for your personal data
 • ● Comprehensive support, 24/7

 

Antivirus Plus 2016

Bitdefender Antivirus Plus 2017

Bitdefender Antivirus Plus 2017 is packed with features and amazingly powerful, yet easy to use and feather-light on resources....

 
 • ● Best antivirus protection against all e-threats
 • ● Superior performance with no slowdowns
 • ● Advanced protection against ransomware attacks
 • ● Wi-Fi Security Advisor: always secure on the go
 • ● Comprehensive support, 24/7
 
Total Security 2016

Bitdefender Total Security 2016

Ultimate anti-malware security today, complete with powerful device tune-up and anti-theft. Builds on technology awarded PRODUCT OF THE YEAR. Uses machine-learning technologies to stay one step ahead of threats.

 
 • ● Officially Best Protection
 • ● Machine-Learning Algorithms
 • ● NEW Next-generation Firewall
 • ● Windows 10 compatible
 • ● Imperceptible & Easy To Use
 • ● NEW Anti-Ransomware
 • ● Device Anti-Theft.
 • ● Không hỗ trợ WindowXP

 

Internet Security 2016

Bitdefender Internet Security 2016

The most powerful internet security today, complete with firewall and parental advisor. Builds on technology awarded PRODUCT OF THE YEAR. Uses machine-learning technologies to stay one step ahead of threats without impacting performance.

 
 • ● Officially Best Internet Security Software
 • ● Machine-Learning Algorithms
 • ● NEW Next-generation Firewall
 • ● Windows 10 compatible
 • ● Imperceptible & Easy To Use
 • ● NEW Anti-Ransomware
 • ● ENHANCED Parental Advisor

 

Antivirus Plus 2016

Bitdefender Antivirus Plus 2016

The best antivirus today. Builds on technology awarded PRODUCT OF THE YEAR. Uses machine-learning technologies to stay one step ahead of threats without impacting performance.

 
 • ● Officially Best Antivirus Protection
 • ● Machine-Learning Algorithms
 • ● Shield Your Privacy Online
 • ● Imperceptible & Easy To Use
 • ● NEW Anti-Ransomware
 • ● Windows 10 compatible
 

Cài đặt Bitdefender 2016 và tạo một tài khoản mới hoặc đăng nhập với tài khoản đã có để sử dụng Bitdefender 2016


Nhấn Bắt đầu dùng thử và sản phẩm sẽ tự thiết lập cấu hình Antivirus Plus, Internet Security, Total Security 2016. Bây giờ bạn sẽ có AV, IS, TS và bàn quyền dùng thử trên tai khoản Bitdefender (Bạn có thể đăng nhập vào Bitdefender Central bằng tài khoản đã có hoặc vừa tạo để kiểm tra.

 

boxTS

Bitdefender Total Security 2015

Ultimate security. Complete with secure online storage and device anti-theft. Best Protection for three years straight. Imperceptible. Best for system speed (AV- TEST). Extremely easy to use.

 
 • Best Antivirus and Antispyware
 • Easy to Use. OneClick Security.
 • Secure Online Storage.
 • Two-way Firewall
 • Imperceptible. Fastest System Speed.
 • Device Anti-Theft.

 

boxIS

Bitdefender Internet Security 2015

Silent security, enhanced with Firewall and Parental Control. Best Protection for three years straight. Imperceptible. Best for system speed (AV- TEST). Extremely easy to use.

 
 • Best Antivirus and Antispyware
 • Easy to Use. OneClick Security.
 • Discrete Parental Control
 • Two-way Firewall
 • Imperceptible. Fastest System Speed.

 

boxAV

Bitdefender Antivirus Plus 2015

Essential security against e-threats. Best Protection for three years straight. Imperceptible. Best for system speed (AV- TEST). Extremely easy to use.

 
 • Best Antivirus and Antispyware
 • Easy to Use. OneClick Security.
 • Shield Your Privacy Online
 • Imperceptible. Fastest System Speed.
Bitdefender Total Security 2013

Bitdefender
Total Security

 
 • Sản phẩm của năm
 • Chống mã độc và lọc thư rác
 • Cực nhanh. Không làm phiền
 • An toàn mua sắm và ngân hàng
 • Bảo vệ tài khoản trực tuyến
 • Ví tiện dụng thanh toán
 • Bảo vệ thông tin cá nhân trên Facebook
 • Tường lửa hai chiều
 • Kiểm soát trẻ em
 • Chống trộm thiết bị
 • Lưu trữ trực tuyến và đồng bộ
 • Tinh chỉnh
 
Bitdefender Internet Security 2013

Bitdefender
Internet Security

 
 • Sản phẩm của năm
 • Chống mã độc và lọc thư rác
 • Cực nhanh. Không làm phiền
 • An toàn mua sắm và ngân hàng
 • Bảo vệ tài khoản trực tuyến
 • Ví tiện dụng thanh toán
 • Bảo vệ thông tin cá nhân trên Facebook
 • Tường lửa hai chiều
 • Kiểm soát trẻ em
 
Bitdefender Antivirus Plus 2013

Bitdefender
Antivirus Plus

 
 • Sản phẩm của năm
 • Chống mã độc và lọc thư rác
 • Cực nhanh. Không làm phiền
 • An toàn mua sắm và ngân hàng
 • Bảo vệ tài khoản trực tuyến
 • Ví tiện dụng thanh toán
 • Bảo vệ thông tin cá nhân trên Facebook
 
Bitdefender Antivirus for Mac

Bitdefender
Antivirus for Mac

 
 • Chống virus và mã độc
 • Chống lừa đảo
 • Tối ưu hóa hiệu năng
 • Bộ quét virus thông minh

30 ngày dùng thử