la
 

Bitdefender Total Security

Bitdefender
Total Security Multi-Device 2017
Do your thing, protected

 • รวมการป้องกันที่คุณเลือกได้ Windows, Mac OS & Android
 • การจัดการด้วยส่วนกลางสำหรับทุกอุปกรณ์
 • การรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาด้วย Wi-Fi Security Advisor
 • ด้วยประสิทธิภาพที่แท้จริง ไม่ทำให้เครื่องช้า
 • การป้องกันโดยอัตโนมัติ เพียงคลิกเดียว
 • พร้อมด้วยเครื่องมือ Anti-Theft และ Data Protection
pcmag triple EditorsChoice
"Packs every feature you expect in a security suite"
September 2016, PC MAG
ช้อปปิ้งออนไลน์

TYPE:

ราคา

*กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนสั่งซื้อ
สินค้าที่สั่งซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ยกเว้น ลูกค้าได้รับ License Key ไม่ตรงประเภทกับที่สั่งซื้อ

 

Full Security Coverage with Just One Product

Why use several security products when you can have the ultimate all-in-one solution? Bitdefender Total Security 2017 is the perfect choice when you want to protect your Windows, Mac OS and Android devices all at once.

Bitdefender Total Security 2017 delivers ironclad protection against even the most advanced malware and provides features designed to safeguard your private life across multiple platforms — all without slowing down your devices. It uses the most advanced security technology in the world, yet it’s simple and intuitive. You only need one account to protect up to 10 different PCs, Macs, and Android smartphones and tablets.

Get Bitdefender Total Security 2017 now for the best cross-platform protection and performance.

Enjoy all the benefits of Bitdefender’s award-winning security on Windows 10
 


ONE PRODUCT

that covers all your security needs
With Bitdefender Total Security 2017 you get 3-in-1 security for Windows,
Mac OS and Android, at a price that beats any other offer.Take a Look Inside


Bitdefender Total Security


Ultimate Anti-malware Protection

"consistent and unbeaten"

AV-COMPARATIVES, Jan 2015, Andreas Clementi


 • Protection

  Bitdefender’s security software has had best malware detection rate in the industry for the past 5 years. The secret of being the top cyber-security company for so long? We use advanced Artificial Intelligence and a host of other revolutionary technologies, as well as a global network of more than 500 million computers to anticipate, detect and instantly block even the newest threats anywhere in the world. Even better, we do all of this without slowing down your devices.


 • Performance

  A race car that is also an impenetrable armored vehicle? Bitdefender Total Security 2017 gives you the best of both worlds. It’s incredibly powerful and ultra fast at the same time. Our revolutionary technologies ensure instant reaction to malware, as well as pure performance with no slowdowns from your system. It’s what lies under the hood that makes Bitdefender Total Security 2017 so fast and easy to use.


 • Privacy

  We at Bitdefender know you want to protect what is really important in your life. You want to keep your family safe, and to be able to choose what to share and what to keep from prying eyes. That’s why Bitdefender Total Security 2017 incorporates tools and features that make it impossible for hackers, data snoops and all kinds of malicious programs to invade your private life.

 •  
 • Complete Data Protection

  Absolute power in the most efficient antivirus available today. Bitdefender Total Security 2017 works against all threats, from viruses, worms and Trojans, to ransomware, zero-day exploits, rootkits and spyware. Your data and your privacy are in good hands.

 • Bitdefender Autopilot™

  Once switched on, Autopilot will run your entire cyber-security by itself. It makes optimal security decisions without asking for your input through nagging pop-ups and dialog boxes. Nothing to set up, nothing to configure.

 • Worry-free and fast online

  Bank and shop from a unique, dedicated browser that secures your transactions to prevent fraud. Bitdefender Safepay can now also automatically fill out credit card details in billing fields.

 •  
 • Active Threat Control

  We use an innovative technique called behavioral detection to closely monitor your active apps. When Bitdefender Total Security 2017 detects anything suspicious, it takes instant action.

 • Bitdefender Photon™

  This innovative, exclusive technology helps Bitdefender Total Security 2017 adapt to the hardware and software configuration of your system to save computing resources and improve speed and performance.

 • Family-oriented protection

  With Parental Advisor, you can discreetly supervise your children’s online activities so they are always safe online.

 •  
 • Privacy Firewall

  With Bitdefender Total Security 2017 you get an extra layer of protection so your personal information stays safe from hackers and data snoops.

 • Ransomware Protection

  You can place sensitive documents under special protection from malicious encryption programs that demand ransom on your personal files.

 • Cloud Integration

  Scanning in the cloud has virtually zero impact on your local resources, so your system’s speed and performance remain unaffected. And your files always remain completely private: we only scan data signatures, not the actual contents of your files — which are never uploaded or stored in the cloud.

 •  
 • Social Network Protection

  Stay safe from malicious links and any threats that your friends unwittingly pass on to you via Facebook, Twitter, Pinterest or other social networks.

 • Rescue Mode

  Some sophisticated viruses, like rootkits, need to be removed before Windows starts. When Bitdefender Total Security 2017 detects such threats, it reboots the computer in Rescue mode for cleanup and restoration.

 • Game, Movie and Work Modes

  Bitdefender Total Security 2017 detects when you play, work or watch a movie, so it knows not to bother you with unnecessary requests. This way you can focus on what’s important. Depending on what you choose to do on your computer, Bitdefender temporarily halts pop-ups, adjusts visual settings, and pauses unimportant background activities to allow you to enjoy your device to the max.

 • Parental Advisor

  Blocks inappropriate content, and notifies you when you child attempts to bypass your rules. Also monitors restricted areas and informs you when your child is where he isn’t supposed to be, via an Android app.

 • Password Manager

  Store your passwords, credit card information and other sensitive data in a secure vault for easy access whenever you need them. Password Manager gives you the option to autofill online forms and can even recommend secure passwords.

 • Powerful Anti-phishing

  Bitdefender Total Security 2017 sniffs and blocks websites that masquerade as trustworthy in order to steal financial data such as passwords or credit card numbers

 •  
 • File Shredder

  Use this tool when you wish to delete a file for good and leave no traces that it ever existed on your PC.

 • Sensitive Anti-fraud

  Our advanced filtering system warns you whenever you visit websites that may try to scam you, such as casinos, porn sites, money loan schemes and others.

 • Battery Mode

  This useful, intelligent feature saves battery life for laptops and tablets by temporarily tweaking system settings such as display, system cooling, system updates or Bluetooth connectivity.

 • Bitdefender Autopilot™

  It’s pure freedom: just turn Autopilot on, and it will run all your cyber-security by itself, hassle-free. Without pop-ups, dialog boxes or hundreds of options to go through, you’ll be able to focus on your work and on having fun.

 • Secure Browsing

  Find out whether your search results are safe to access before you actually click on a link. Bitdefender Total Security 2017 also blocks known infected links.

 • Quick Risk Checker

  Scan for security holes and vulnerabilities with just one click. Bitdefender checks your PC for outdated and vulnerable software, missing Windows security patches and potentially unsafe system settings, and will indicate the best fix.

 •  
 
 

System Requirements

 • Minimum system requirements:

  • Operating system: Microsoft Windows 7(SP1), Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10
  • CPU: Dual Core 1.6 GHz processor
  • Memory (RAM): 1 GB
  • Available free hard disk space: 1 GB free space (at least 800 MB on the system drive)

 • Recommended system requirements:

  • Operating system: Microsoft Windows 7(SP1), Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10
  • CPU: Intel CORE 2 Duo (2 GHz) or equivalent processor
  • Memory (RAM): 2 GB (Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10)
  • Available free hard disk space: 2 GB free space(at least 800 MB on hard system drive)

 • Software requirements:

  • Internet Explorer version 10 and higher

 • Integrates with:

  • Yahoo Messenger 9 and higher
  • Skype 6.3 and higher
  • Mozilla Firefox 14 and higher
  • Google Chrome version 20 and higher
  • Thunderbird 14 and higher
  • Outlook 2007, 2010, 2013
  • Outlook Express and Windows Mail on x86
 

Product Screenshots

Bitdefender Antivirus for Mac


 • Protection

  Bitdefender’s security software has had best malware detection rate in the industry for the past 5 years. The secret of being the top cyber-security company for so long? We use advanced Artificial Intelligence and a host of other revolutionary technologies, as well as a global network of more than 500 million computers to anticipate, detect and instantly block even the newest threats anywhere in the world. Even better, we do all of this without slowing down your devices.


 • Performance

  A race car that is also an impenetrable armored vehicle? Bitdefender Total Security 2017 gives you the best of both worlds. It’s incredibly powerful and ultra fast at the same time. Our revolutionary technologies ensure instant reaction to malware, as well as pure performance with no slowdowns from your system. It’s what lies under the hood that makes Bitdefender Total Security 2017 so fast and easy to use.


 • Privacy

  We at Bitdefender know you want to protect what is really important in your life. You want to keep your family safe, and to be able to choose what to share and what to keep from prying eyes. That’s why Bitdefender Total Security 2017 incorporates tools and features that make it impossible for hackers, data snoops and all kinds of malicious programs to invade your private life.

 •  
 • New. Time Machine Protection

  If you use Time Machine to back up your files, you’ll want this extra security layer to be safe from sophisticated ransomware attacks. Ransomware, an extremely dangerous type of malware, acts by encrypting precious files like pictures, videos and other documents, thus rendering them unusable. With Time Machine, Mac users can restore their files without having to pay ransom. Time Machine Protection gives you the edge against malware that may attempt to encrypt or destroy your backups.

 • Ultra-Fast Scanning

  Ironclad protection is a great thing, but it’s even better when it comes with unrivaled speed and performance. Bitdefender combines accuracy and speed, so you get ultra-fast scans and the best detection rate in the industry.

 • Anti-Phishing

  Online scams are on the rise, but our advanced anti-phishing protection helps you easily stay clear of danger. Bitdefender scans the webpages you browse and warns you every time you come across fraudulent attempts.

 •  
 •  

  Adware Protection

  Nobody likes unsolicited ads popping up in their browser. But even Macs can pick up intrusive adware infections that divert your focus, slow you down and get on your nerves. Bitdefender detects and removes adware, malicious hijacker programs, unwanted toolbars and other annoying browser add-ons, so you can enjoy your Mac to the max.

 •  

  Non-Stop Protection with Bitdefender Autopilot

  Switch it on, and forget you are even running an antivirus. Autopilot will keep your Mac safe from all threats without bothering you with alerts, dialog boxes and requests. You won’t have to press any other button. Moreover, Autopilot gives you maximum security without slowing down your system.

 •  

  Secure Browsing

  Bitdefender ensures protection for all your browsing, including your online shopping and banking, and can filter out inappropriate content. With automatic protection on, our artificial intelligence system scans links before you even click on them, so you never unknowingly open harmful web pages.

 •  
 •  

  PC Malware Detection

  Your Mac may be safe from malicious content designed for Windows, but you’ll want to make sure you don’t pick up and pass such malware on to PC users. Your Bitdefender detects and removes malware targeting Mac OS as well as threats made for Windows, so you are always sure the files you send to others are clean.

 •  

  24/7 Cloud-Based Guard Duty

  Through permanent updates, Bitdefender is always aware of new internet-born dangers. We use amazingly powerful Cloud-based technologies to detect and eliminate threats, wherever they may come from, to give you instant worldwide protection. As the heavy lifting is done in the Cloud, there’s no drag on your Mac’s resources, and your personal information remains safely stored on your computer.

 •  
 

System Requirements


 • You may install Bitdefender Antivirus for Mac only on Intel-based Macintosh computers with OS X Mountain Lion (10.8.5), OS X Mavericks (10.9.5) , OS X Yosemite (10.10 or later), OS X El Capitan (10.11) installed.

 • Your Mac must also meet all of these additional requirements:

  • Minimum 1 GB of RAM Memory
  • Minimum 400 MB available hard disk space
  • An Internet connection is required to register and update Bitdefender Antivirus for Mac.
  • TrafficLight is available for Safari, Firefox and Google Chrome
 

Product Screenshots

Bitdefender Mobile Security


Give your Android mobile devices TOTAL protection from viruses and privacy "intruders"


 • Protection

  Bitdefender’s security software has had best malware detection rate in the industry for the past 5 years. The secret of being the top cyber-security company for so long? We use advanced Artificial Intelligence and a host of other revolutionary technologies, as well as a global network of more than 500 million computers to anticipate, detect and instantly block even the newest threats anywhere in the world. Even better, we do all of this without slowing down your devices.


 • Performance

  A race car that is also an impenetrable armored vehicle? Bitdefender Total Security 2017 gives you the best of both worlds. It’s incredibly powerful and ultra fast at the same time. Our revolutionary technologies ensure instant reaction to malware, as well as pure performance with no slowdowns from your system. It’s what lies under the hood that makes Bitdefender Total Security 2017 so fast and easy to use.


 • Privacy

  We at Bitdefender know you want to protect what is really important in your life. You want to keep your family safe, and to be able to choose what to share and what to keep from prying eyes. That’s why Bitdefender Total Security 2017 incorporates tools and features that make it impossible for hackers, data snoops and all kinds of malicious programs to invade your private life.

 •  
 • On-Demand & On-Install Scan

  Bitdefender Mobile Security for Android lets you scan your device at any time to make sure all your apps are in order. Plus, your antivirus will automatically scan every app once you install it and immediately let you know whether it poses any danger.

 • Battery & Performance Saver

  We’ve designed Bitdefender to give you the most effective protection combined with effective power management. As most of the heavy lifting happens in the Cloud, there is no drain on your device’s resources, so your battery life remains virtually unaffected.

 • Privacy Advisor

  With so many apps available to install on your phone or tablet, you need to know how they interact with your device and your data. Do they abuse your trust behind your back? Do they leak out your private information? Privacy Advisor monitors your apps and lets you know what they do in the background so you are always in control.

 •  
 •  

  Web Security

  Browsing the internet can get you to dangerous places, but with Bitdefender Mobile Security for Android you are always protected. It alerts you about webpages that contain malware, phishing or other types of fraudulent content.

 •  

  Fast & Light-Weight

  Bitdefender is amazingly powerful against malware, yet easy on your phone’s resources, so you won’t see any negative impact on performance. On-demand scanning is lightning-fast, and the app only adds a second to the reboot time.

 •  

  App Lock

  Protect your most sensitive apps so others can’t mess with your settings or your private info. Bitdefender lets you lock apps with a PIN code, adding a much needed extra layer of protection. With Smart Unlock you are able to set your phone to allow direct access to your protected apps when using a trusted Wi-Fi network.

 •  
 •  

  WearOn

  Extend Bitdefender Mobile Security to your smart watch. You don’t know where you left your phone? Use your Android Wear device to make it scream so you can easily find it. Receive an alert when you step too far away from your phone, so you never leave it behind.

 •  

  Anti-Theft

  Be prepared for anything. With Bitdefender Anti-Theft you can remotely locate, lock, wipe or send a message to your device in case of loss or theft. Plus, your phone is now capable of self-defense: it will snap a mugshot of any person who tries to tamper with it in your absence and email it to you.

 •  
 
 

Product Screenshots