la
 

Bitdefender
INTERNET SECURITY 2017
Do your thing, protected

 • การป้องกันที่ดีที่สุดกับภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต
 • ด้วยประสิทธิภาพที่แท้จริง ไม่ทำให้เครื่องช้า
 • การรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาด้วย Wi-Fi Security Advisor
 • การป้องกันโดยอัตโนมัติ เพียงคลิกเดียว
 • Firewall ช่วยรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลของคุณ
 • Parental Advisor ช่วยให้ครอบครัวของคุณปลอดภัยจากภัยทางอินเทอร์เน็ต
pcmag triple EditorsChoice

"Packs every feature you expect in a security suite"
September 2016, PC MAG
ช้อปปิ้งออนไลน์

TYPE:

ราคา:

*กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนสั่งซื้อ
สินค้าที่สั่งซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ยกเว้น ลูกค้าได้รับ License Key ไม่ตรงประเภทกับที่สั่งซื้อ

 

Ultimate Windows protection, uncompromising speed

Bitdefender Internet Security 2017 gives you the ultimate protection against online threats and ensures uncompromising speed and performance for your PC. You get the most effective Internet security suite on the market without slowing down your system.

Bitdefender Internet Security 2017 provides features to safeguard your private life, such as firewall, Parental Advisor and file encryption. And, with Autopilot on, Bitdefender automatically takes the best decisions to protect your family, your data, your online transactions and your privacy.

Get Bitdefender Internet Security 2017 for unparalleled protection from malware and privacy intruders, in a powerful security suite that is easy to use, while still light on system resources.

Enjoy all the benefits of Bitdefender’s award-winning security on Windows 10
 

Take a Look Inside

 


 • Protection

  Bitdefender’s security software has had the best malware detection rate in the industry for the past 5 years. The secret of being the top cyber-security company for so long? We use advanced Artificial Intelligence and a host of other revolutionary technologies, as well as a global network of more than 500 million computers to anticipate, detect and instantly block even the newest threats anywhere in the world. Even better, we do all of this without slowing down your devices.


 • Performance

  A race car that is also an impenetrable armored vehicle? Bitdefender Internet Security 2017 gives you the best of both worlds. It’s incredibly powerful and ultra-fast at the same time. Our revolutionary technologies ensure instant reaction to malware, as well as pure performance with no slowdowns from your system. It’s what lies under the hood that makes Bitdefender so fast and easy to use.


 • Privacy

  We at Bitdefender know you want to protect what is really important in your life. You want to keep your family safe, and to be able to choose what to share and what to keep from prying eyes. That’s why Bitdefender Internet Security 2017 incorporates tools and features that make it impossible for hackers, data snoops and all kinds of malicious programs to invade your private life.

 •  
 • Complete Data Protection

  Absolute power in the most efficient antivirus available today. Bitdefender Internet Security 2017 works against all threats, from viruses, worms and Trojans, to ransomware, zero-day exploits, rootkits and spyware. Your data and your privacy are in good hands.

 • Bitdefender Autopilot™

  Once switched on, Autopilot will run your entire cyber-security by itself. It makes optimal security decisions without asking for your input through nagging pop-ups and dialog boxes. Nothing to set up, nothing to configure.

 • Worry-free and fast online

  Bank and shop from a unique, dedicated browser that secures your transactions to prevent fraud. Bitdefender Safepay can now also automatically fill out credit card details in billing fields.

 •  
 • Active Threat Control

  We use an innovative technique called behavioral detection to closely monitor your active apps. When Bitdefender Internet Security 2017 detects anything suspicious, it takes instant action.

 • Bitdefender Photon™

  This innovative, exclusive technology helps Bitdefender Internet Security 2017 adapt to the hardware and software configuration of your system to save computing resources and improve speed and performance.

 • Family-oriented protection

  With Parental Advisor, you can discreetly supervise your children’s online activities so they are always safe online.

 •  
 • Privacy Firewall

  With Bitdefender Internet Security 2017 you get an extra layer of protection so your personal information stays safe from hackers and data snoops.

 • Ransomware Protection

  You can place sensitive documents under special protection from malicious encryption programs that demand ransom on your personal files.

 • Cloud Integration

  When scanning takes place in the cloud there is virtually zero impact on your local resources, which means your system’s speed and performance remain unaffected. And your files always remain completely private: we only scan data signatures, not the actual contents of your files — which are never uploaded or stored in the cloud.

 •  
 • Password Manager

  Store your passwords, credit card information and other sensitive data in a secure vault for easy access whenever you need them. Password Manager gives you the option to autofill online forms and can even recommend secure passwords.

 • Rescue Mode

  Some sophisticated viruses, like rootkits, need to be removed before Windows starts. When Bitdefender detects such threats, it reboots the computer in Rescue mode for cleanup and restoration.

 • Game, Movie and Work Modes

  Bitdefender Internet Security 2017 detects when you play, work or watch a movie, so it knows not to bother you with unnecessary requests. This way you can focus on what’s important. Depending on what you choose to do on your computer, Bitdefender Internet Security 2017 temporarily halts pop-ups, adjusts visual settings and pauses unimportant background activities to allow you to enjoy your device to the max.

 • File Shredder

  Use this tool when you wish to delete a file for good and leave no traces that it ever existed on your PC.

 • Powerful Anti-phishing

  Bitdefender sniffs and blocks websites that masquerade as trustworthy in order to steal financial data such as passwords or credit card numbers.

 • Bitdefender Autopilot™

  It’s pure freedom: just turn Autopilot on, and it will run all your cyber-security by itself, hassle-free. Without pop-ups, dialog boxes or hundreds of options to go through, you’ll be able to focus on your work and on having fun.

 •  
 • Sensitive Anti-fraud

  Our advanced filtering system warns you whenever you visit websites that may try to scam you, such as casinos, porn sites, money loan schemes and others.

 • Battery Mode

  This useful, intelligent feature saves battery life for laptops and tablets by temporarily tweaking system settings such as display, system cooling, system updates or Bluetooth connectivity.

 • Quick Risk Checker

  Scan for security holes and vulnerabilities with just one click. Bitdefender Internet Security 2017 checks your PC for outdated and vulnerable software, missing Windows security patches and potentially unsafe system settings, and will indicate the best fix.

 • Secure Browsing

  Find out whether your search results are safe to access before you actually click on a link. Bitdefender also blocks known infected links.

 •  
 

System Requirements

 • Minimum system requirements:

  • Operating system: Microsoft Windows 7(SP1), Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10
  • CPU: Dual Core 1.6 GHz processor
  • Memory (RAM): 1 GB
  • Available free hard disk space: 1 GB free space (at least 800 MB on the system drive)

 • Recommended system requirements:

  • Operating system: Microsoft Windows 7(SP1), Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10
  • CPU: Intel CORE 2 Duo (2 GHz) or equivalent processor
  • Memory (RAM): 2 GB (Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10)
  • Available free hard disk space: 2 GB free space(at least 800 MB on hard system drive)

 • Software requirements:

  • Internet Explorer version 10 and higher

 • Integrates with:

  • Yahoo Messenger 9 and higher
  • Skype 6.3 and higher
  • Mozilla Firefox 14 and higher
  • Google Chrome version 20 and higher
  • Thunderbird 14 and higher
  • Outlook 2007, 2010, 2013
  • Outlook Express and Windows Mail on x86
 

Product Screenshots