la
 

Bitdefender FAMILY PACK 2016

Bitdefender
FAMILY PACK 2016
World's best protection is now available as a family pack

 • โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ดีที่สุดในปี 2014 จาก PC MAG โดยสามารถปรับให้เข้ากับแต่ละอุปกรณ์ได้
 • ง่ายต่อการใช้ ตรวจจับและลบจากภัยคุกคามโดยอัตโนมัติ
 • ป้องกันอันตรายสำหรับเด็กในโลกออนไลน์ได้ รวมถึง Facebook
 • ปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากการสูญหายหรือถูกขโมย โดยติดตามโลเคชั่นได้
 • รักษาความเร็วของระบบได้อย่างรวดเร็ว แบตเตอรี่เป็นศูนย์ ที่ส่งผลต่อการใช้
 • ร้านค้าหรือธนาคาร ไม่ต้องกังวล การป้องกันเว็บอย่างกว้างขวาง ไม่จำกัด
pcmag triple EditorsChoice
"Editors' Choice for security mega-suite"
PC MAG | October 2015
ช้อปปิ้งออนไลน์

TYPE:

ราคา:

*กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนสั่งซื้อ
สินค้าที่สั่งซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ยกเว้น ลูกค้าได้รับ License Key ไม่ตรงประเภทกับที่สั่งซื้อ

 

One product. Unlimited devices. Your entire family: safe.

One purchase is all it takes. Bitdefender Family Pack 2016 helps you secure and keep track of all your family's devices: Windows or Mac desktops and laptops, Android tablets and smartphones.

Full Feature List


Bitdefender Total Security 2016


Ultimate Anti-malware Protection

"consistent and unbeaten"

AV-COMPARATIVES, Jan 2015, Andreas Clementi

 • Complete Data Protection

  Bitdefender’s powerful technologies eliminate even the most dangerous e-threats today. Bitdefender Total Security 2016 blocks everything from traditional viruses, worms, and Trojans to ransomware, zero-day exploits, rootkits, and spyware.

 •  

  Active Threat Control

  Behavioural detection technology that acts as an additional protective layer by constantly monitoring active programs and tagging suspicious activities.

 • Ransomware Protection

  Bitdefender Total Security 2016 blocks all ransomware, even new or unknown, from encrypting and demanding ransom on your personal files. You can choose which areas you want to protect.

 •  
 • FIREWALL

  Bitdefender’s new firewall deals superior performance in pinpointing intrusions, effectively filtering incoming and outgoing traffic, even over a Wi-Fi network.

 •  

  Bank Online Without Worries

  Make online transactions from a unique, dedicated browser that secures your accounts from fraud. Bitdefender Safepay™ can now also automatically fill credit card details in billing fields.

 •  

  Rescue Mode

  For e-threats, such as rootkits, that cannot be removed from within the Windows operating system, the computer is re-booted in Rescue mode for cleanup and restoration.

 •  

  Powerful Anti-phishing

  Sniffs and blocks websites that try to steal financial data such as passwords or credit card numbers by masquerading as a trustworthy entity.

 •  

  Sensitive Anti-fraud

  Warns whenever you visit websites that pose potential fraud risks such as casino, porn, money loans and many others.

 •  

  Secure Browsing. Safety Marks.

  Learn if your Google, Yahoo and Bing search results are safe before you actually click a link. Bitdefender Total Security 2016 also blocks access to infected links that you have already clicked.

 •  

  Weekly Security Report

  Bitdefender Total Security 2016 is always silently active in the background, blocking new malware and removing infections. Every week, we send you a summary.

 • Discreet Security Widget

  Enables you to keep track of all of your security-related tasks, plus lets you quickly and easily drag-and-drop files for quick scanning for viruses — right from your desktop.

 •  

  Remote Management

  Remotely scan and fix security issues on all of your Bitdefender-protected devices from anywhere, using Bitdefender Central.

 •  
 •  

  USB Immunizer

  Immunizes any Flash Drive from viruses when they’re connected to your computer so you never worry again about USBs infecting you or your friends.

 •  

  Social Network Protection

  Bitdefender Total Security 2016 blocks malicious links or e-threats you passed on from your friends on Facebook, Twitter, Pinterest or any other social network.

 • Password Manager

  Bitdefender Total Security 2016 stores your passwords, credit card data and other sensitive in a secure vault. It also autofills them when you brows and can recommend you secure passwords.

 • Parental Advisor

  Blocks inappropriate content, and notifies you when you child attempts to bypass your rules. Also monitors restricted areas and informs you when your child is where he isn’t supposed to be, via an Android app.

 • File Encryption

  Locks confidential files in an encrypted vault.

 •  

  Antispam

  Stops unwanted e-mail from reaching your Inbox, now fully based on Cloud technology.

 •  
 • Device Anti-Theft

  Locks, wipes or even locates your laptop from any Internet-connected device you have at hand.

 •  
 

BEST PERFORMANCE

"GOLD for Fastest System Speed"

Leading Independent Testing Organization AV-Comparatives Jan 2015

 •  

  Bitdefender Photon™

  Innovative, exclusive technology that visibly improves speed and performance in a matter of hours by gradually molding to your PC.

 •  

  Cloud Integration

  Bitdefender Total Security 2016 runs all possible scanning in the Cloud, placing no strain of your device performance. Only your data’s signature is scanned, no files are ever uploaded or stored.

 •  

  Game, Movie, Work Modes

  Bitdefender Total Security 2016 ensures you focus on your activities. It detects when you play, work or watch a movie and temporarily eliminates popups, adjusts visual settings, and pauses unnecessary background programs.

 •  

  Tune-Up

  Keep your device in shape by running a complete optimization pack, including disk cleanup, registry repair, and a privacy cleanup module that makes sure you are not tracked online.

 •  

  Startup Optimizer

  Make your device load faster by managing programs that launch during boot time. Bitdefender Total Security 2016 helps you decide which apps to allow by displaying what the community uses.

 •  

  File Shredder

  Ensures that no traces of your deleted sensitive files remain on your PC.

 •  
 • Battery Mode

  Bitdefender Total Security 2016 maximizes battery time for laptops and tablets by temporarily tweaking system settings such as display, system cooling, system updates, Bluetooth.

 

ONECLICK SECURITY

"flawless defense and extreme ease of use"

Leading Independent Testing Organization AV-Comparatives Jan 2015

 •  

  Bitdefender Autopilot™

  Provides a hassle-free experience by making optimal security-related decisions with no input from you. This means no pop-ups, no alerts, nothing to configure.

 •  

  Fast and Secure Payments

  Each time you’re on a checkout page, Bitdefender’s Password Manager automatically inputs credential in payment detail page.

 •  

  Quick Vulnerability Scanner

  With a single click, the vulnerability scanner automatically warns of outdated and vulnerable software, missing Windows security patches, and potentially unsafe system settings.

 •  

  OneClick Optimizer

  Your antivirus isn’t slowing down your computer. So what is? With a single click, Bitdefender Total Security 2016 runs a pack of tools to speeds up your system and free up disk space.

 

System Requirements

 • Minimum system requirements:

  • Operating system: Microsoft Windows 7(SP1), Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10
  • CPU: Dual Core 1.6 GHz processor
  • Memory (RAM): 1 GB
  • Available free hard disk space: 1 GB free space (at least 800 MB on the system drive)

 • Recommended system requirements:

  • Operating system: Microsoft Windows 7(SP1), Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10
  • CPU: Intel CORE 2 Duo (2 GHz) or equivalent processor
  • Memory (RAM): 2 GB (Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10)
  • Available free hard disk space: 2 GB free space(at least 800 MB on hard system drive)

 • Software requirements:

  • Internet Explorer version 10 and higher

 • Integrates with:

  • Yahoo Messenger 9 and higher
  • Skype 6.3 and higher
  • Mozilla Firefox 14 and higher
  • Google Chrome version 20 and higher
  • Thunderbird 14 and higher
  • Outlook 2007, 2010, 2013
  • Outlook Express and Windows Mail on x86
 

Product Screenshots

Bitdefender Antivirus for Mac

 • Blocks and removes annoying adware

  Frees your Mac from annoying adware. Even Macs can pick up intrusive adware programs from the Internet. The new Bitdefender Antivirus for Mac detects and eliminates adware, malicious hijacker programs, unwanted toolbars and other browser add-ons installed with or without your consent.

 • Provides non-stop protection with Bitdefender Autopilot™

  Autopilot handles all your security needs so you don’t need to bother with the nitty-gritty. Once switched on, it combines a series of innovative proprietary technologies to automatically detect and remove any threat, without any negative impact on your Mac’s speed and performance. Turn it on and forget about it.

 • Ransomware Protection

  Bitdefender Antivirus Plus 2016 blocks all ransomware, even new or unknown, from encrypting and demanding ransom on your personal files. You can choose which areas you want to protect.

 •  
 •  

  Secures your online shopping experience

  Online scams don’t discriminate between operating systems. Bitdefender Antivirus for Mac has a special anti-phishing system that scans the webpages you browse and warns you when you come across fraudulent attempts.

 •  

  Ensures Ultra fast scanning

  Bitdefender Antivirus for Mac offers fast scanning and ironclad protection against malware without slowing you down. Bitdefender is so fast and so discreet, you won’t even know it’s there, working to keep your Mac safe.

 •  

  Scans your Mac with zero negative impact on performance

  The new Bitdefender Antivirus for Mac has been designed to work in perfect tune with Mac OSX. It knows how to scan your files so you get the same ironclad protection against malware without any negative impact on your Mac’s speed and performance

 •  
 •  

  Protects against Mac and PC malware

  Bitdefender Antivirus for Mac detects and removes not only made-for-Mac malware, but also malicious content designed for Windows. This way you will never accidentally pass infected files on to your family, friends and colleagues who are Windows users.

 •  

  Delivers 24/7 Cloud-based guard duty

  As new Internet threats appear all the time, we have designed Bitdefender to constantly update its malware library. Connected to incredibly powerful Cloud-based technologies working to detect and eliminate threats, it provides instant,worldwide protection. With all the heavy computing done in the Cloud, there’s no drag on your resources, and your sensitive private data remain safely stored on your Mac

 •  
 

System Requirements


 • You may install Bitdefender Antivirus for Mac only on Intel-based Macintosh computers with OS X Mountain Lion (10.8.5), OS X Mavericks (10.9.5) , OS X Yosemite (10.10 or later), OS X El Capitan (10.11) installed.

 • Your Mac must also meet all of these additional requirements:

  • Minimum 1 GB of RAM Memory
  • Minimum 400 MB available hard disk space
  • An Internet connection is required to register and update Bitdefender Antivirus for Mac.
  • TrafficLight is available for Safari, Firefox and Google Chrome
 

Product Screenshots

Bitdefender Mobile Security


Give your Android mobile devices TOTAL protection from viruses and privacy "intruders" • Privacy Advisor

  Curious to see how installed apps use, and possibly abuse, your personal information and treat your PRIVACY?! The Privacy Advisor is capable of giving you detailed info as to what your installed apps are doing in the background without your knowledge. • Bitdefender Anti-Theft™

  The Anti-Theft module provides options to remotely locate, lock, wipe or send a message to the Android device.


  Your phone will snap a mugshot of any person who tries to tamper with your phone in your absence. • App Lock

  Surf the Internet and socialize without worries. You can now lock your sensitive apps using a PIN code.


  Smart Unlock grants you direct access to your apps by disabling the PIN code when using a trusted WI-FI Network


 • WearON

  Extend Bitdefender Mobile Security to your smart watch. Use your Android Wear device to make your phone scream when it's out of sight or receive an alert when you step too far away from your phone.

 •  

What Else You Get


 • Web Security

  Bitdefender Mobile Security for Android uses the Bitdefender Cloud services to alert users, when browsing, about webpages that contain malware, phishing or fraudulent content.

 • Full Speed & Low Battery Impact

  Thanks to its cloud-based threat detection and top-of-the-line security services, Bitdefender Mobile Security for Android secures your browsing experience and prevents installation of malicious applications with virtually no battery life impact.

 • On-Demand & On-Install Scan

  An on-demand scan may be run at any time to make sure that all the applications installed on the device or kept in the phone's storage are legitimate and safe. Bitdefender Mobile Security will also make sure that the Android device stays clean by automatically scanning any application immediately after its install.

 •  
 
 

Product Screenshots