la
 


ขั้นตอนการติดตั้ง Bitdefender 2017 ผ่านทางแผ่น DVD (Offline)

 • 1. ใส่แผ่น DVD เข้าไปในเครื่อง หากระบบไม่ทำการรันให้ดับเบิ้ลคลิก ไปที่ Autorun.exe
 • 6SetBitdefender2017 1
 • 2. รอจนมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาตามภาพและเลือกสินค้าที่ท่านได้ทำการซื้อไว้
 • 6SetBitdefender2017 2
 • 3. รอให้ Bitdefender ทำการตรวจสอบระบบและแตกไฟล์ลงเครื่อง
 • 6SetBitdefender2017 36SetBitdefender2017 4
 • 4. เพื่อให้ทำการติดตั้งได้รวดเร็วขึ้น เลือกไปที่ Custom installation และทำเครื่องหมาย Off ที่ Scan computer during install เพื่อเป็นการปิดฟังก์ชั่น การสแกนเครื่องก่อนทำการติดตั้ง
 • 6SetBitdefender2017 56SetBitdefender2017 6
 • 5. รอจนกกระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น
 • 6SetBitdefender2017 7
 • 6. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้กดที่ Start Using Bitdefender
 • 6SetBitdefender2017 8
 • 7. โปรแกรมจะทำการเด้งหน้า Bitdefender Central Account เพื่อให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่โปรแกรม
 • 6SetBitdefender2017 9